Thu, 4 June, 2020, 1:44 pm
ވަޅުލާފައި ހުރި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެކަކުގެ ބަންދު އިތުރުކޮށްފި
6

ގދ. އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށެއްގައި ކަނޑުމަގުން އެތެރެކުރުމަށްފަހު ވަޅުލާފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ކޯޓުން އިތުރުކޮށްދީ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކުގެ ބަންދަށް ކުރިން 10 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން އޭނާގެ ބަންދަށް ކޯޓުން އިތުރު ހަތް ދުވަސް ޖަހައިދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އަނެއް ހަތަރު މީހުންގެ ޝަރީއަތް ނިމެއްދެން ބަންދުކުރުމަށް ގދ. ގައްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން މީގެ ކުރިން ވަނީ އަމުރުކޮސްފައި އެވެ. އެމީހުންގެ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެވެ،

ފަޅުރަށެއްގައި ވަޅުލާފައިވަނިކޮށް 150 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތީ ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޮމާންޑާއި ޑިވިޝަނަލް ޕޮލިސިން ކޮމާންޑް އަދި ޑްރަގް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ އޮޕަރޭޝަންގެ އިތުރު އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ބުނެފައިވަނީ، އިތުރު މައުލޫމާތު ފަހުން ހިއްސާކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.