Mon, 25 May, 2020, 11:30 pm
ރާއްޖެއަށް ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ދީފާނެކަން އަދި ދެނެގަނެވިފައެއް ނެތް: މާރިޔާ
4

ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ދީފާނެ ކަމުގެ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަން އަދި މިހާތަނަށް ދެނެގަނެވިފައިނުވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ، އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާއަށް މިދިޔަ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ފިޔަަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށް، ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތްތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީންތަކެއް ހަދަމުންދާތީ އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިންޑިއާގެ ދަ ހިންދޫ ނޫހުން ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓަރު ދެއްވި ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ވަކި ހާއްސަ ނުވަތަ ދިމާވެދާނެ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއްގެ ނުރައްކާ އޮތްކަން އަދި ދެނެގަނެވިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިއަދުގެ ދުނިޔޭގައި އެފަދަ ކަމެއް ނުހިނގާނެ ކަމަށް ބުނެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށް ރައްކާތެރިވެ ސަމާލުވެގެން ތިބުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރު (އެމްއެންޑީއެފް) އާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން އެކިކަހަލަ ސިނާރިއޯތަކަށް ހާއްސަ އެމަޖެންސީ ރެސްޕޯންސް ތަމްރީންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަމުންދާކަން މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އެއާޕޯޓްގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އޭވިއޭޝަން ސެކުރިޓީ ކޮމާންޑް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސް އަދި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ވެސް އެ އިދާރާތަކުގެ ސެކުރިޓީ ވަރުގަދަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރުގެ ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އިންޓަވިއުގައި މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އީސްޓާ ސަންޑޭއާ ދިމާކޮށް ލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކަކީ ރާއްޖެއަށާއި މުޅި ސަރަހައްދަށް އޮތް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެކެވެ.

އަދި ލަންކާއަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި ނިރުބަވެރިން ގެންގުޅެފައިވާ އުކުޅުތަކާއި ރޭވުންތެރިކަމަކީ އެކަމާމެދު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އޭގެން ފާހަގަވަނީ ހައްދުފަހަނައަޅާ ދިއުމަށް ޓެރަރިސްޓުން ގޮސްފައިވާ އާ ހަރުފަތްތައް ކަމަށެވެ.

އަދި ވިދާޅުވީ، އަވަށްޓެރި ގައުމަކަށް ދިން އެފަދަ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން، އެކަން ޓޫރިޒަމްއަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ރާއްޖެއިން އާދައިގެ ގޮތަކަށް ނުނަގާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.