Mon, 25 May, 2020, 10:05 pm
ޓެކްސީ މީޓަރުގެ އަގުތައް ރޯދައިގެ ފަހުން އިއުލާން ކުރަނީ
4

ޓެކްސީތަކުގައި ހަރުކަން ނިންމި މީޓަރުތަކުން ނަގާނެ އަގުތައް ކަނޑައަޅާ ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ އަގުތައް އިއުލާން ކުރާނީ ރޯދައަށް ފަހު ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އާދިލް ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި، އަގުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ހުރިހާ މަޝްވަރާތައް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން، ޓެކްސީ މީޓަރުގައި ފެށޭ ރޭޓަކީ 25 ރުފިޔާ ކަމަށާއި ދެން ފައިސާ ނަގާނީ ދަތުރުގެ ދިގުމިނަށް ބަލައިގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެކަމަކު ދިގުމިނަށް އަރާ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

އާދިލް ވިދާޅުވީ، މީޓަރުގެ އަގުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ޑްރައިވަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން ދަތުރަކަށްދާ ހަރަދުތަކަށް ރިއާޔަތް ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ޓެކްސީތަކުން ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެއަށް ކުރާ ދަތުރަކަށް ނަގާ 100 ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގު ހެޔޮވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓުން މީޓަރުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. ކަސްޓަމަރުގެ ފޯނަށް ވެސް އަޅައިގެން ބޭނުން ކުރެއްވޭނެ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާ އެ އެޕްލިކޭޝަނާ ބެހޭ މައުލޫމަތު މިހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓުން ބުނެއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.