Mon, 25 May, 2020, 10:46 pm
އަތުލައިގަތް އީރާނުގެ ބޯޓު އަދިވެސް ބަލައި ފާސްކުރަަނީީ
5

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ޑުރަގް ޓްރެފިކް ކުރަން އުޅެނިކޮށް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އަތުލައިގަތް އީރާނުގެ ބޯޓު ފުލުހުން ދަނީ އަދިވެސް ބަލައި ފާސްކުރަމުން ކަމަށް މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އެ ބޯޓު އަތުލައިގަތީ ބ. އަތޮޅުގެ ހުޅަނގުން 126 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުންނެވެ. އަދި އެ ބޯޓު މާލެ ގެންނަނިކޮށް ވަނީ ވިލިމާލެ ކައިރީގައި އޮންނަ ފަރަކަށް ވެސް އަރައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެ ބޯޓު ފުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އަދި އެ ބޯޓަކީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގައި މަސްތުވާތަކެތި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޓްރެފިކް ކުރާ ބޯޓެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގި ޖޮއިންޓް އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އަތުލައިގަތް ބޯޓު މާލެ ގެންނަނިކޮށް ވަނީ ވިލިމާލެ ކައިރީގައި އޮންނަ ފަރަކަށް އަރައިފަ އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެ ބޯޓް މިހާރު ފުންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބޯޓް ގެންދިޔަ ތަނަކާއި މި މައްސަލައިގެ އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދި ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

އެ ބޯޓުން ގާތްގަނޑަކަށް 51 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި މިހާތަނަށް ވަނީ ފެނިފައެވެ. އަދިވެސް ބޯޓު ބަލައި ފާސްކޮށް ނުނިމޭއިރު، ފުލުހުން ކުރިން ބުނިގޮތުގައި މަސްތުވާތަކެތި ފޮރުވާފައިވަނީ ކޮމްޕާޓްމަންޓްސްގެ އިތުރުން ފައިބަރު ލޭޔަރަށް އަޅައިގެން ނުފެންނަ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

.އެ ބޯޓުގެ ހަތް ފަޅުވެރިން ހައްޔަރުކޮށް، އެ މީހުންގެ ބަންދަށް ކޯޓުން ވަނީ 15 ދުވަސް ދީފަ އެވެ

Leave a comment

Your email address will not be published.