ނަސްވާ ހަސަން
13 May 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު، ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި ބަސް އެކްސިޑެންޓްގައި މަރުވި މީހާގެ ހަށިގަނޑު މިއަދު ގައުމަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އާއިލާގެ ފަރާތުން ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް މިހާރު ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި އާއިލާއާ އެކު ހަށިގަނޑު ރާއްޖެއިން ފުރުވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަންހެން މީހާ މަރުވީ، ޑްރައިވަރަށް ނިދިގެން ބަސް ދުއްވަމުން ދަނިކޮށް އަންހެން މީހާގެ ގައިގައި ޖެހި، އޭނާ ބަސް ދަށުވެގެން އެވެ.

ޔޫކުރެއިންގެ އެ އަންހެން މީހާގެ މަރުވުމުން އޭނާގެ އާއިލާއިން ރާއްޖެއައިސް ހުރި ހުރުމާއި، އޭނާގެ ހަށިގަނޑު އަނބުރާ ގައުމަށް ގެންދިޔުމަށް އާއިލާގެ މީހުން ނިންމަން ޖެހޭ ރަސްމީ އެކި ކަންކަން ނިންމުމުގެ އިތުރުން އެމީހުންގެ ދަތުރުގެ ހުރިހާ ހަރަދުތަކެއް ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

ބަސް ޑްރައިވަރަށް ނިދިގެން މިމަހު ދެ އެކްސިޑެންޓު ވުމާއި ގުޅިގެން އެމްޓީސީސީއަށް މީހުންކުރާ އިތުބާރު ގެއްލި، ގިނަ ފާޑުކިިޔުންތަކެއް ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ. އެގޮތުން އެމްޓީސީސީގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ފުލުހުންނާއި ގުޅިގެން އެ ކުންފުނީގެ ބަސް ޑްރައިވަރުންނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ވެސް ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©