މުޙައްމަދު އީމާން
13 May 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ޓެކްސީއަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް އަރުވައިގެން ދަނިކޮށް އަތުލައިގަތުމުން، ކާރު ދުއްވަން އިން ޑްރައިވަރު ފިލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ ޓެކްސީގެ ތެރެއިން ބަނގުރާ ފުޅިތައް ފެނުނީ، ރޭ 3:52 ހާއިރު ހުޅުމާލެ ޕެޓްރޯލް ކުރަމުންދިޔަ ފުލުހުންނަށް، ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އޮތް ޑިންގީއަކުން އެއްޗެހިތަކެއް ބާލައިގެން އަރުވައިގެން ދަނިކޮށް އެ ޓެކްސީ ހުއްޓުވައި ބަލައިފާސް ކުރުމުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޓެކްސީގެ ތެރެއިން 60 ފުޅި ބަނގުރާ ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އަދި އޮޕަރޭޝަންގައި، އެ ޓެކްސީގައި ތިބި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން 39 އަހަރުގެ ބިދޭސީއާއަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ޓެކްސީ ދުއްވަން އިން ދިވެހި ޑްރައިވަރު ފިލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި މައްސަލަ ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©