މުޙައްމަދު އީމާން
16 May 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ށ. ޅައިމަގު މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުނު ބިދޭސީ މީހާ، ލުތުފަރު މަރާލީ އެއް ޖިއްސުން ގުޅުން ހިންގާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

ލުތުފަރުގެ މަރުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ، އެކި ފަހަރު މަތިން ބޯޓުގައި ދެން ތިބި އެހެން ބިދޭސީންނާއެކު ލުތުފަތު ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތަހުގީގަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ލުތުފަރު މަރާލި ރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 9:30 އެހާކަންހާއިރު، ބޯޓުގައި ހުރި ބިދޭސީއަކާއެކު ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގަން ލުތުފަތު މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް، އެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ބިދޭސީން ދިން މައުލޫމާތުގެ އަލީފައި ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއަދުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ފުލުހުން ވަނީ، ލުތުފަރު މަރާލި ގޮތާއި އަދި މަރާލުމަށްފަހު އޭނާގެ ހަށިގަނޑާމެދު އެކަން ކުރި ބިދޭސީން އަމަލުކުރި ގޮތް ވެސް ތަފްސީލުކޮށް ކިޔައިދީފައެވެ.

އަދި ލުތުފަރު ހޯދުމަށް ފުލުހުން ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބެލި ބެލުމުގައި ކަނޑުގެ އަޑިން ފެނުނު ލުތުފަރުގެ ހަށިގަނޑުގެ ކަށިތަކެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަށިތަކުގެ ފޮޓޯތަކެއް ވެސް މީޑިއާއާ ވަނީ ހިިއްސާކޮށްފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©