Thu, 4 June, 2020, 11:47 am
މާލޭގެ ގެއަކުން ދޮޅު ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި
5

މާލޭގެ މާފަންނުގައި ހުރި ގެއަކުން 1.6 ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި، ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ، ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓާއި ޑުރަގް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް ގުޅިގެން ހިންގި އެ އޮޕަރޭޝަންގައި އަތުލައިގަތީ 1209 ކިލޯގެ ކެނަބިސް އާއި 454.8 ގުރާމްގެ ހެރޮއިން އަދި 0.6 ގުރާމްގެ ކޮކެއިން ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ތިން މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެ ތިން މީހުންނަކީ ވެސް މާލޭގެ ކުށުގެ ގުރޫޕަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ތަފްސީލެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މާލޭގެ ގެއަކުން 1.6 ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފައިވާއިރު، ދާދި ފަހުން އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޑުރަގް ޓްރެފިކް ކުރަން އުޅުނު އީރާނުގެ ބޯޓެއް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ވަނީ އަތުލައިގެންފައެވެ. އެ ބޯޓުން ފުލުހުން ވަނީ 50 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ވެސް ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ގދ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ހުޅުވާރުލު ނަމަކަށް ކިޔާ ފަޅު ރަށެއްގައި ވަޅުލާފައި ހުރި 149 ކިލޯގެ ކެނަބިސް އާއި ހެރޮއިން ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހޯދައިފައެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.