މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
19 May 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއާ ގުޅުންހުރި ހައްސާސީ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު އަވަސް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެ މިނިސްޓްރީން ފުލުހުންނާ މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދާއެކު މިއަދު ބޭއްވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފު ވަނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު އަވަސްކުރުމާއި ދެ ފަރާތުން ގުޅިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފައެވެ.

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއާ ގުޅުންހުރި ހައްސާސީ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު އަވަސް ކުރުމަށް ފުލުހުންނާއެކު މަޝްވަރާ ކުރިއިރު، އެ މިނިސްޓްރީއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ ސީރިއަސް މައްސަލަތަކެއް މިފަހުންވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

އެގޮތުން، ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވިހެއި ދަރިފުޅު މަރުވި މައްސަލައަކާއި ށ. ފޭދޫގައި އަންހެނަކަށް ރަހުމުކުޑަ އަނިޔާތަކެއް ދިން މައްސަލައެއް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އިއްޔެ އުމުރުން 9 އަހަރުގެ ކޮއްކޮއަށް 18 އަހަރު ނުވާ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދެ ބޭބެ ޖިންސީ އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ވެސް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©