މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
22 May 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ހުޅުމާލޭގައި ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ގޮވި އަޑު އިވުނީ ފުޅިއެއް ގޮއްވާލައިގެން ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން މިރޭ ބުނީ، ހުޅުމާލެ 16 ނަންބަރު ފުލެޓް ކައިރީގައި އެއްޗެހި ގޮވިކަހަލަ ބާރުގަދަ އަޑެއް ވިނުނު ކަމަށް ބުނެ އާންމުންގެ ފަރާތަކުން ރޭ 10:10 ހާއިރު މައުލޫމާތު ހުށަހެޅި ކަމަށެވެ.

އެ މައުލޫމާތާ ގުޅިގެން ބެލި ބެލުމުން 16 ނަންބަރު ފުލެޓާއި 18 ނަންބަރު ފުލެޓާ ދޭތެރޭގައި ސާފް ލިކުއިޑް އަޅައިގެން ފުޅިއެއް ފުޅިއެއް ގޮއްވާލާފައި އޮއްކަން އެނގުނު ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަދި އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ނުވާ ކަމަށެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©