މުޙައްމަދު އަންވަރު
22 May 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

އައިޖީއެމްއެޗުން ދެމުން އަންނަ އެތެރެހަށީގެ ހާއްސަ ބަލިތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ބަލިތަކުގެ އޯޕީޑީގެ ހިދުމަތް މާދަމާ އިން ފެށިގެން، ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށް އެ ތަނުން ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން މިރޭ ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އެތެރެހައްޓާއި ކުޑަކުދިންގެ އޯޕީޑީގެ ހިދުމަތް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ކަމަށެވެ.

ނިމިގެން ދިޔަ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ބޮޑު ހަރަދެއް ކޮށްގެން އިމާރާތް ކުރި ދަރުވަމަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ފިޒިއޮތެރަޕީ އާއި ސްޕީޗްތެރަޕީގެ ހިދުމަތް ދެމުންނެވެ.

އަދި މި މަހުގެ ތެރޭގައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އޯޕީޑީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، ރޯދަ މަސް ނިމުމުން އެކްސްރޭ އާއި އެހެން ބައެއް ހިދުމަތްތައް ވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެއެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ސަލީމް ވިދާޅުވ ގޮތުގައި އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ މުޅި އިމާރާތް ބޭނުން ކުރަން ފަަށާނެ އެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©