މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
29 May 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ މެންބަރު ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ 1 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް އޮޓަމެޓިކުން ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރުކަން ލިބޭނެއެވެ.

އެ މަގާމު ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގަތީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮވުމަށް ރޭ ބޭއްވި އާ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ނެގި ސިއްރު ވޯޓުގައި 68 މެންބަރުންގެ ތާއީދާއެކުއެވެ.

އެގޮތުން ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރު ކަމަށް ނަޝީދު އައްޔަންކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރައީސްގެ ކުރިމަތިފުޅުގައި މެންބަރުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ހުވާ ލައިދެއްވީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީއެވެ. އަދި ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ކަމުގެ ލިޔުން ރައީސް ވަނީ ނަޝީދަށް ހަވާލުކުރައްވައިފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©