މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
29 May 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ލީޑަޝިޕާއެކު 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ކުރިއެރުން ހޯދާނެ މަޖިލީހަކަށްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު އެހެން ވިދާޅުވީ، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ބޭފުޅަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި ވޯޓުން ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އިންތިހާބުވުމާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.

ރައީސް ސޯލިހުގެ ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވީ، ކިތަންމެ ގޮންޖެހުމެއް ކުރިމަތިވެވަޑައިގެން ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނާއި ނަޝީދުގެ ހަގީގީ މަގްސަދު ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ ކަމަށެވެ.

“ކިތަންމެ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް ހަގީގީ މަގުސަދުގެ މަތިން ހަނދާނެއް ނުނެތޭ. އެއީ ޑިމޮކްރެޓިކް އަދި ފާގަތި ދިވެހިރާއްޖެއެއް ހޯދުން،” ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގައި ނަޝީދު ހުންނަވައިގެން 19 ވަނަ މަޖިލިސް ވެގެންދާނީ ފަހުގެ ތާރީހުގައި ވެސް ރާއްޖެ ދެކޭނެ އެންމެ ކާމިޔާބު އަދި ކުރިއެރުން ހޯދާނެ މަޖިލީހަށް ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ނަޝީދު އިންތިހާބު ވުމުން އެމަނިކުފާނު ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމު ފުރުއްވާ ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ބޭފުޅަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުރުން މަޖިލިސް ނައިބް ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުވި އީވާ އަބްދުﷲ އަށް ވެސް ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެކަމަނާއަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ ރައީސް ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވީ، ސިޔާސީ ލީޑާޝިޕްގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު އިތުރުވަމުންދިއުމަކީ އުފާ ކުރައްވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ ދާއިރާއިން އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ކުރިއަށް މަސްތަކުގައި އީވާއާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް އީވާ އިންތިހާބުކުރިއިރު، އެ މަގާމަށް ހުށަހެޅުއްވި ހަމައެކަނި ނަމަކީ ވެސް އެއީއެވެ. އެގޮތުން މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކުން އީވާ، މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުވީ 85 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 76 މެންބަރުންގެ ވޯޓާއެކުއެވެ.

މަޖިލިސް ނައިބް ރައީސް އަކަށް އީވާ އައްޔަން ކުރެއްވުމުން، އެކަމަނާ ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވުމުގެ ޝަރަފު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ދެވަނަ އަންހެން ބޭފުޅާއެވެ. މީގެ ކުރިން 2008 ވަނަ އަހަރު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އަނީސާ އަޙްމަދު ފެނިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©