Wed, 3 June, 2020, 11:24 pm
Photo: Vaguthu
އީދު ނަމާދަށް ހުއްޓައި ފަސްދޮޅަސް ހާސް ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި
5

މިއަދު ހެނދުނު އީދު ނަމާދަށް ދިޔަ ވަގުތު މާލެގެ އެއް ފަޅާލާއި 60،000 ރުފިޔާ ވަގަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ، އީދު ނަމާދަށް ދިޔަ ވަގުތު މައްޗަންގޯޅި ގެ އެއްގެ ދޮރު ހަލާކުކޮށްލައިގެން ވައްކަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ 8:33 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

އެ ވައްކަމުގައި އެ ގެއިން 60،000 ރުފިޔާ އާއި ފޯނެއް ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އެ މައްސަލަ ފުލުހުން އަންނަނީ މިހާރު ތަހުގީގް ކުރަމުންނެވެ.

އީދާ ދިމާކޮށް ތަންތަނަށް ދަތުރުކުރާ އިރު އަގުބޮޑެތި ސާމާނުތައް ރައްކާކޮށް ރަނގަޅަށް ތަޅުލާފައި ބެހެއްޓުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފަ އެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.