މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
06 June 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދެ މަޝްރޫއުއެއް އިފްތިތާހް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ފޮރިން އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ދެވަނަ ދައުރަކަށް ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ގައުމުން ބޭރަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މޯދީ ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅޭގޮތުން އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ އެގައުމުގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ވިޖޭ ގޮކާލް ވިދާޅުވީ، ދަތުރުފުޅުގައި އިފްތިތާހްކުރާ ދެ މަޝްރޫއަކީ ކޯސްޓަލް ސަވަޔަލެންސް ރާޑާ ސިސްޓަމާއި އެމްއެންޑީއެފްއަށް ޓްރެއިނިން ސިސްޓަމެއް ގާއިމް ކޮށްދެއްވުން ކަމަށެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއެކު އިފްތިތާހް ކުރާ އެ ދެ މަޝްރޫއުގެ އަގަކީ 26 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު (401.7 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ) ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާއިން ބަހައްޓާފައިވާ ކޯސްޓަލް ސަވައިލަންސް ރާޑަރު ސިސްޓަމް (ސީއެސްއާރުއެސް)އަކީ 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ރާޑަރުތަކެކެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި އޭގެ 10 ރާޑަރު ބަހައްޓަން ނިންމާފައިވާއިރު، 2015 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ބެހެއްޓިފައިވަނީ ތިން ރާޑަރު ސިސްޓަމެކެވެ. އަދި މި ސަރުކާރު އައުމަށްފަހު އެ ރާޑަރުތައް ހަރުކޮށް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކަމާއެކު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި، މޯދީގެ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ހުރިހާ ރާޑަރެއްގެ އޮޕަރޭޝަން އިފްތިތާހް ކުރާނެއެވެ.

ހޮނިހިރު އަދި އާދީއްތަ ދުވަހު މޯދީ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ކުރު ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހާއެކު ރަސްމީ ވާހަކަތައް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާނެ އެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މޯދީގެ ދަތުރުފުޅުގައި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމަވައިފައެވެ.

މިދިޔަ ސަރުކާރުން ހީނަރުވެފައިވާ އޮތް އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން މި ސަރުކާރާއެކު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަހިވެފައިވާއިރު، ރައީސް ސޯލިހު މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ރާއްޖޭން ބޭރަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގަތީ ވެސް އިންޑިއާއަށެވެ.

އަދި ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އެއްބަސްވެފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން 50 މިލިއަން ޑޮލަރު މިހާތަނަށް ވަނީ ދީފައިވެއެވެ.

އަދި މޯދީގެ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރާއްޖޭގައި 14 މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ގެންދަން މިހާތަނަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. އެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފުސީލެއް އަދި ދެ ގައުމުން ވެސް ހާމަ ނުކުރިނަމަވެސް، އިންޑިއާއިން ވެދޭން ނިންމާފައިވާ ބައެއް އެހީތަކުގެ ތަފްސީލް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ދަނީ އާންމު ކުރަމުންނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©