ނަސްވާ ހަސަން
08 June 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މިއަދު ހަވީރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޤުރީރު ކުރައްވާނީ ހިންދީ ބަހުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މީޑިއާ ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޒިޔާއު ވިދާޅުވީ މޯދީގެ ތަގުރީރު ކުރަންވަމުން ގެންދާނީ ހިންދީ ބަހުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ތަގުރީރު ދެއްވަމުންދާއިރު، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވަގުތުން ދިވެހި ތަރުޖަމާ އަޑުއިވޭޭނެ އިންތިޒާމު އެ އިދާރާއިން ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށެވެ

މޯދީ ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ގިނަ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއި ކުރައްވާ، ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް އިފްތިތާހް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

މިރޭ އިރުއޮއްސި 18:45 ގައި އެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ކުރިން މޯދީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ބައްދަލު ކުރައްވާނެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©