Sun, 19 January, 2020, 1:40 pm
ނައިފަރު ފިހާރައަކުން ވަގަށް ނެގި ފައިސާ ހޯދާ، އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޅ. ނައިފަރު ގައި ހިންގާ ފިހާރައެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިގެން ވަދެއް، ވަގަށް ނެގި ފައިސާ ހޯދާ އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.އެކު ތުހުމަތު  ހޯދައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ނައިފަރު ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އިއްޔެ 11:40 ހައިރު ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ 29 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފިހާރަ ފަޅާލައިގެން ވަދެ ނަގާފައިވާ 1100 ރުފިޔާ އާއި 750 ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން 556 ޑޮލަރު އަދި 20 ޔޫރޯ އާއި 845 ރުފިޔާ އާއިއެކު އެތަނުން ވައްކަން ކުރަން ބޭނުންކުރި ތަކެތިވެސް ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައި ވަނީ މިމަހުގެ 12 ވަަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.