މުޙައްމަދު އަންވަރު
30 June 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ސްރީލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އެއް ދުވަސް ކުރިން ފިލައިގެން އުޅޭ ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ އެގައުމުގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީއާ ހަވާލުވެފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ނަޝީދު އެހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ލުތުފީ އެމްބަސީއަށް ވަނީ މިދިޔަ މެއި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް ފުލުހުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނިކޮށެވެ.

“ލުތުފީ އަމިއްލައަށް ގޮސް ސަރެންޑަރު ކުރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަނަށް. އެއީ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށް ވެސް ކުރެވޭނެ ކަމެއް. އޭގެ އަނެއް ދުވަހު ސިލޯނުގައި ނުވަތަނެއްގައި ބޮންގޮއްވީ. އަދި ލަންކާ ސަރުކާރު އޮތީކީ ފަސޭހައިން އެހެން ގައުމަކާ މުއާމަލާތްކުރެވޭ ގޮތަކަށް ނޫން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އުނދަގޫވެފައި ދިޔަ ދަނޑިވަޅެއް ކުރިއަށް ދިޔަ 10 ވަރަކަށް ދުވަހު ލަންކާ ސަރުކާރާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން،” ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް މީހުން ގޮސް ފިލުމުން، އެ މީހަކު ދިވެހި ސަރުކާރަށް ގެނެވިފައި ވަނީ މަދު ފަހަރަކު ކަމަށާއި ނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެންނާނެ ކަމަށެވެ.

ޖަލު ހުކުމަށް ފިލައިގެން އުޅޭ ލުތުފީ ފިލީ ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ބޭސްފަރުވާ އަށް އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވުމުންނެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ލުތުފީ ވަނީ ފިލައިގެން ލަންކާ އަށް ގޮސްފަ އެވ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©