މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
04 July 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ރާއްޖެއިން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ގެންދާނެ ކުންފުނިތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް ތަހުގީގަށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

އޭސީސީން މިހެން ނިންމާފައިވަނީ، ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ އެކަން ބަލައި ދިނުމަށް ސިސިލްފަރުން އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ނިންމައި ނެރުނު ހުލާސާ ރިޕޯޓްގަ އެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©