މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
04 July 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ފުލުހުން ބުނީ، އުމުރުން ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ފުލުހުންނަށް މައްސަލައެއް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެ ހަވީރު 4:00 ގައި ކަމަށެވެ.

އެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި، ކުއްޖާ ގޭގައި ގެންގުޅޭ ބަންގުލަދޭޝްގެ އުމުރުން 38 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި އެ މައްސަލާގައި އޭނާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ.

ފުލުހުން އެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާއިރު، ހައްޔަރުކުރި ބަނގުލަދޭޝް މީހާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ގެންދިއުމުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ މުއްދަތު ދީފަ އެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©