މުޙައްމަދު އަންވަރު
09 July 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީ ހަސަން ސައީދުގެ މައްޗަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގެ އަޑުއެހުމެއް އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވަން އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

ޖޭއެސްސީން މިރޭ ބުނީ، ހަސަން ސައީދުގެ ތަހުގީގް އަޑުއެހުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:45 ގައި ޕޯސްޓް ބިލްޑިންގ ހަ ވަނަ ފަންގިފިލާގައި އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

ގާޒީ ހަސަންއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖޭއެސްސީ އަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު މިދިޔަ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ސަސްޕެންޑުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެ ތަހުގީގު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވަން ހާޒީ ހަސަން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މީގެކުރިން އެހެން މައްސަލައެއްގައި ވެސް ހަސަން ސައީދު ސަސްޕެންޑުކުރި އެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އޭނައާ މެދު އަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©