މުޙައްމަދު އަންވަރު
09 July 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

މާލޭގައި 15 އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕް ކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު މިރޭ ވިދާޅުވީ، 15 އަންހެން ކުއްޖަކާއި ގަދަކަމުން ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު (ރޭޕް) ހިންގާފައިވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ދަންވަރު ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅުގެން 17 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި 22 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަދި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހާފައިވާއިރު 22 އަހަރުގެ މީހާގެ ބަންދަށް ކޯޓުން ވަނީ 10 ދުވަސް ޖަހައިދީފަ އެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©