ނަސްވާ ހަސަން
10 July 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފިޒިއޯތެރަޕިސްޓަކު ހިދުމަތް ހޯދަން އައި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފިޒިއޯތެރަޕިސްޓަކު އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލައެއް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ މިމަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް އާޝިޔާ ސޯލިހު ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލަ މިހާރު ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނަމަ އޭނާއާއި މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©