ނަސްވާ ހަސަން
13 July 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް)އިން މިއަދު މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ތަމްރީނުތަކެއްގެ ތެރެއިން ބަޑި ޖެހުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ.

އެމްއެންޑިއެފުން ބުނީ، މިއަދު ހެނދުނު 10:30 ން މެންދުރު 14:00އަށް އެމްއެންޑީއެފް ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީ މަރުކަޒުގައި މިއަދު ތަމްރީނުތަކެއް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި ބަޑި ޖެހުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ދާނީ އެ ވަގުތުތަކުގެ ތެރެއިން ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްއިން މީގެކުރިންވެސް ސިލްސިލާކޮށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©