މުޙައްމަދު އަންވަރު
13 July 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ އަމިއްލަ ކުންފުނި ޔޮޓް ޓުއާސް އިން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޖާބިރު ވިދާޅުވީ، ޔޮޓް ޓުއާސް އިން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ނިންމީ ވިޔާފާރީގެ ދާއިރާއިން ދުރަށް ޖެހިވަޑައިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކަށް ވަގުތު ދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޔޮޓް ޓުއާސް އިން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި އެކަން ހަމަޖެހުނުހާ އަވަހަކަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ޔޮޓް ޓުއާސް އިން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ޖާބިރު ނިންމަވާފައިވާއިރު، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ(ޑީއާރުޕީ) އާ ގުޅިވަޑައިތަތުމަށް އޭނާ ވަނީ އިއްޔެ ނިންމަވާފައެވެ.

ޖާބިރު ވިދާޅުވީ، އޭނާގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ދެވަނައަށް އުފެއްދި ޕާޓީ ޑީއާރުޕީ ނަގާ ކޮޅަށް ޖަހައި ޑީއާރުޕީ އަކީ ހަރުދަނާ ޕާޓީއަކަށް ހެދުން ކަމަށެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©