ނަސްވާ ހަސަން
14 July 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

މިދިޔަ ހަފްތާތެރޭ 88 ވެހިކަލެއް ފުލުހުން ޓޯ ކޮށްފައިވާކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

ފުލުހުން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މިދިޔަ ހަފްތާ ފުލުހުން ވަނީ 441 އުޅަނދު ޗެކް ކޮށްފައެވެ. އަދި ޓްރެފިކް ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކޮށްފައިވާ 881 އުޅަނދުގައި ވަނީ ސްޓިކާ ޖަހައިފަ އެވެ.

ލައިސެންސް ކާޑުނެތި އުޅަނދު ދުއްވި 81 ފަރާތެއް ފާހަގަވެފައިވާއިރު، ލައިސަންސް ނޯންނަ 118 މީހަކުވެސް އެ މުއްދަތުގައި ހިފަހައްޓާފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި މިދިޔަ ހަފްތާ 31 އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގިކަމަށް ފުލުހުންގެ ރިކޯޑުތަކުން ދައްކާއިރު އޭގެ ތެރެއިން ފަސް އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހުންނަށް ވަނީ އަނިޔާވެފައެވެ. މި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން 10 މީހެއްގެ ލައިސެންސް ހިފެހެއްޓިއެވެ.

ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ސްޕީޑު ލިމިޓަށްވުރެ ބާރަށް ދުއްވި 69 ވެހިކަލަކާއި ހެޑް ފޯނު އަޅައިގެން ނުވަތަ ފޯނުގައި އިނދެގެން އުޅަނދު ދުއްވި 33 މައްސަލައެއް ވަނީ ފާހަގަވެފައެވެ. އިންޝްއަރެންސް އަދި ރޯޑްވާދިނަސް ނުހައްދާ ދުއްވި 49 މައްސަލަ އަދި އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ 33 މައްސަލައެއް ބަލާފައިވެ އެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©