މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
01 September 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ޗައިނާއާއި ރާއްޖެ އާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމާފައިވާކަން، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ޗައިނާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ، ޓްއާއޮޕަރޭޓަރުންގެ ކޮންފަރެންސެއްގެ ތެރޭގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މޯލްޑިވިއަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ރިޒްވީ ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރު މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލީޓަށް އިތުރުކުރާ އޭ-330 މަރުކާގެ ފްލައިޓާއިއެކު ރާއްޖެ-ޗައިނާއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށެވެ.

މިހާރުވެސް ޗައިނާގެ 6 މަންޒިލަކަށް މޯލްޑިވިއަން އިން ދަނީ ދަތުރުތައް ކުރަމުންނެވެ. ޗައިނާގެ މަންޒިލަތަކަށް މިހާރު މޯލްޑިވިއަން އިން ދަތުރު ކުރަމުންދަނީ އެެއާބަސް، އޭ-321 ގައެވެ. ނަމަވެސް  އެއީ ވައިޑް-ބޮޑީ އެއާކްރާފްޓަކަށް ނުވާތީ، މޯލްޑިވިއަން އިން އެ ދަތުރުތައް ކުރަނީ ބެންކޮކް މަގުން އެވެ.

އޭ-330 ގެ ދެ ފްލައިޓް ކުރިއަށް އޮތް ހަމަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ރާއްޖެ ގެނެސް ޚިދުމަތައް ނެރޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން އިން ކުރިންވަނީ ބުނެފައެވެ.

މޯލްޑިވިއަން އިން މިހާރު އޮޕަރޭޓް ކުރަނީ ޑޭޝް8-200 މަރުކާގެ ދެ ބޯޓާއި ޑޭޝް8-300 މަރުކާގެ އަށް ބޯޓާއި އެއާބަސް އޭ 320 މަރުކާގެ އެއް ބޯޓާއި އެއާބަސް އޭ 321 މަރުކާގެ އެއް ބޯޓް އަދި ޑީއެޗްސީ ޓްވިން އޮޓާގެ 11 ބޯޓެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©