Sat, 25 January, 2020, 10:15 am
އޭޝިއާގެ ޔުޓިލިޓީ އިންޑަސްޓްރީގެ ލީޑަރުގެ މަގާމު ފެނަކަ އެމްޑީ ސައީދަށް

އޭޝިއާގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޔުޓިލިޓީ އެގްޒިބިޝަން، އޭޝިއަން ޔުޓިލިޓީ ވީކް އިން ހޮވާ އިންޑަސްޓްރީ ލީޑަރުގެ މަގާމު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދަށް ލިބިވަޑައިގެންފިއެވެ.

މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުލަ ލަމްޕޫރުގެ އިއްޔެ އާއި މިއަދު ކުރިއަށް ދިޔަ ޔުޓިލިޓީ ވީކްގައި ދިން އިންޑަސްޓްރީ ލީޑަރުގެ މަގާމަކީ ކުންފުންޏެއްގެ ހިންގުމަށާއި ތަސައްވަރަށް އަދި އިސް ނެގުންތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ދޭ މަގާމެކެވެ.

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީ ކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ސައީދު ގެންދަވަނީ، ކުރިން ފެނަކައާމެދު ގެއްލިފައިވާ އިތުބާރު އަލުން ހޯދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރައްވަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ފެނަކައިގެ މުދަލާއި ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނާއި ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަކުރާ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަކިކޮށް، ބައެއް ރީޖަނަލް އޮފީސްތައް އުވާލައި، އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ކުންފުންޏަށް ވަނީ ސަަލާމަތްކޮށްފައެވެ.

އަދި ފެނަކައިން ދައްކަން ޖެހޭ ދަރަނިތައް ވެސް ދައްކާ ހަލާސް ކުރަމުންދާއިރު ބޮޑު އިސްކަމެއް ދީގެން ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓް މައްސަލަ އެ ކުންފުނިން ދަނީ ހައްލުކުރަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ކުރިން ކަރަންޓް ކެނޑި އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުން އުފުލަންޖެހޭ ބުރަ ކުޑަ ކުރުމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ އަމާޒު ހިފައިފައެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.