މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
11 September 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ފުރަން ދިޔަ މީހެއްގެ ދަބަހުން ގާތަކެއް ފެނިއްޖެއެވެ.

މަންޒަރު ދުށް މީހަކާ ހަވާލާދީ ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން މީޑިއާ “ވަގުތު” ގައި ބުނެފައިވަނީ ދަބަހުން ގާތަކެއް ފެނިފައިވަނީ ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓުން ރޭ ފުރަން އުޅުނު ފަސިންޖަރެއްގެ ދަބަހުންނެވެ.

ނަމަވެސް ރަސްމީ އިދާރާއެއްގެ ބަހެއް ނުލިބޭތީ، އެމީހާ ދާން އުޅުނު މަންޒިލެއް އަދި ގާތަކެއް ގެންދަން އުޅުނު ސަބަބެއް އަދި ނޭނގެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©