Sun, 26 January, 2020, 11:13 am
ފުލުހުންގެ އޮޕަރޭޝަން ކަނޑުމަތީގައި ވެސް ފަށައިފި

ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގޮތްނޭނގޭ މަރުތަކުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އުފައްދަވާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ބޭނުމަށް ފުލުހުން ރޭ ފަށާފައިވާ އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ކަނޑުމަތީގައި ވެސް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މިހާރު މާލޭގެ ތިން ގެއެއް ބަލާ ފާސް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އަދި އެއް އޮޕަރޭޝަން ކަނޑުމަތީގައި ހިނގަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ރިލްވާންގެ މައްސަލާގައި ފުލުހުން ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މާލޭ ސިޓީއާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ ބައެއް ގޭގެއާ ތަންތަން ބެލި އެވެ. ރޭ މާލޭގެ އަށް ގެއަކާއި އައްޑޫގެ ގެއެއް ބަލާ ފާސް ކުރި އެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.