Fri, 3 April, 2020, 6:03 am
ނޯތު ހާބަރުގައި އޮތް ބޯޓެއްގައި ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައި ހަ މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

މާލޭ ނޯތު ހާބަރުގައި އޮތް ބޯޓަކަށް ގޭސް ފުޅިތަކެއް އަރުވަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައި ހަ މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެ ހާދިސާ ހިނގައިގެން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުނީ މިރޭ 7:15 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ހާދިސާގައި އަނިޔާވެފައިވަނީ ހަ މީހުން ކަމަށާއި އެއީ ހަތަރު ދިވެހިންނާއި ދެ ބިދޭސީން ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އެ އެންމެންނަށް ވެސް އައިޖީއެމްއެޗްގައި މިހާރު ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

ނަމަވެސް އެމީހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ ކިހާ ވަރެއްގެ ޒަހަމެއް ކަމެއް އަދި ނޭނގެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، އެ ހާދިސާ ހިނގީ ނޯތު ހާބަރުގައި އޮތް “ބެސްޓް ލައިން” ނަމަކަށް ކިޔާ ބޯޓަކަށް ގޭސްފުޅިތަކެއް އަރުވަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ސިލިންޑަރެއް އަތުން ދޫވެގެން ވެއްޓި، ގޮވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

އަދި މަންޒަރު ދުށް މީހުންނާ ހަވާލާދީ ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ޒަހަމްވި މީހުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފިހިފައެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.