Sun, 23 February, 2020, 2:35 am
މިއަހަރު ޝަހްސު އޮޅުވާލައިގެން 11 މީހަކު ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅުނު

މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޝަހްސު އޮޅުވާލައިގެން 11 މީހަކު ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅެނިކޮށް ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ޝަހްސު އޮޅުވާލައިގެން ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅުނު މީހުންގެ ފޮޓޯއާއެކު އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ، ވައްތަރުގެ މީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓް ބޭނުންކޮށް، ޝަހްސު އޮޅުވާލައިގެން ރާއްޖެ އެތެރެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުން ހުއްޓުވާފައިވަނީ ހަ އަންހެނުންނާއި ފަސް ފިރިހެނުން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެއީ ކޮން ގައުމެއްގެ ބައެއް ކަމެއް އަދި އެމީހުން ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅެފައިވަނީ ކޮން ގައުމަކުން ކަމެއް އިމިގްރޭޝަނަކުން ނުބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން އިތުރުވަމުންދާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާއިރު، އެފަދަ ބިދޭސީން ހޯދައި، އެމީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލުމުން އެކި ނަންނަމުގައި އަލުން ރާއްޖެ އެތެރެވުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ.

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނާގޮތުގައި، ނަން އޮޅުވާލައިގެން ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދުމަކީ އެ އިދާރާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މީހާ މެދުވެރިކޮށް އޭނާގެ ކޮއްކޮއެއް ނުވަތަ ގާތްތިމާގެ މީހަކު ރާއްޖެ އަންނަ ކަމަށާއި އެ އަންނަ އައުމުގައިވެސް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މީހުން އެތެރެވެފައިވާ އިމިގްރޭޝަންގެ ޕްރިންސިޕަލް އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރު އަބްދުﷲ ރަޝީދު މީގެ ކުރިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.