މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
17 September 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

އައްޑު އަތޮޅާއި ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު، ބަޔޮސްފިޔާ ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ޔުނެސްކޯއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ނިންމަވައިފިއެވެ.

ރައީސް މިގޮތަށް ނިންމެވީ މިއަދު ބޭއްވެވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެކަމާ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހުގައެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، އައްޑު އާއި ފުވައްމުލައް އަތޮޅަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ބަޔޮސްފިޔާ ރިޒާވެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ޔުނެސްކޯއަށް ފޮނުވުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ދިރޭ ތަކެތީގެ ބޭނުން ހިފުމުގައްޔާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ ގެނައއުމުގައި ޔުނެސްކޯގެ ބަޔޮސްފިޔާ ރިޒާވްގެ މޮޑެލްއަކީ ތިމާވެށީގެ، އިޖްތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ ގިނަ ފައިދާތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ މޮޑެލްއަކަށް ވާތީ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެ ދެ އަތޮޅު ބަޔޮސްފިޔާ ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހުމުން، އެދެ އތޮޅުގައި މިހާރު ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން ލިބޭ އިގްތިސާދީ ފައިދާ އިތުރުވަމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

މި ދެ އަތޮޅު ބަޔޮސްފިޔާ ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅޭއިރު ބަޔޮސްފިޔާ ރިޒާވެއްގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތައް ބެހިފައިވަނީ މައިގަނޑު ތިން ބަޔަކަށެވެ. އެއީ ކޯ އޭރިޔާ، ބަފާޒޯން އަދި ޓްރާންޒިޝަނަލް ނުވަތަ މަލްޓި ޔޫޒް އޭރިޔާއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©