Wed, 3 June, 2020, 4:39 pm
ވަގު ޕާސްޕޯޓަކާއެކު ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅުނު މީހަކު ހުއްޓުވައިފި
2

ވަގު ޕާސްޕޯޓެއް ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅުނު ބިދޭސީއަކު މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ހުއްޓުވައިފިއެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ، ނަކަލު ކޮށްފައިވާ ޕާސްޕޯޓެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ރާއްޖެ އެތެރެވާން މަސައްކަތްކުރި ބިދޭސީ ފަރާތެއް ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާއަކީ ގޮން ގައުމެއްގެ މީހެއް ކަމެއް އަދި އޭނާ ރާއްޖެ އައިސްފައިނީ ކޮން ގައުމަކުން ކަމެއް އިމިގްރޭޝަނަކުން ނުބުނެއެވެ. އަދި އޭނާ ހިފެހެއްޓި ދުވަހެއް ވެސް ނުބުނެއެވެ.

ވަގު ޕާސްޕޯޓަކާއެކު ރާއްޖެ އެތެރެވާން އުޅުނު މީހަކު ހުއްޓުވިއިރު، ޝަހްސު އޮޅުވާލައިގެން ރާއްޖެ އެތެރެވާން މަސައްކަތްކުރި 11 މިހަކު އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ހުއްޓުވާފައެވެ.

ނަމަވެސް އެމީހުންގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ވެސް މިހާތަނަށް ވެސް އިމިގްރޭޝަނަކުން މީޑިއާއަކާ ހިއްސާ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ހުރުމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތަކާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅެމުންދިޔަ ބިދޭސީ އަކާއި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ބިދޭސިން ރެކްރޫޓު ކުރުމުގައި އިސްކޮށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ބިދޭސީއަކު ވެސް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ މިމަހުގެ ތެރޭގައި ޑީޕޯޓް ކޮށްލައިފައެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.