މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
17 September 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ވައިރަސްއަކުން ޖެހޭ ހޭންޑް ފުޓް އެންޑް މައުތް ބަލި ފެތުރޭތީ ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް ނިޝާން މީޑިއާއަށް ވިދާޅުވީ، މިހާރަކަށް އައިސް އެ ބަލި ފެންނަމުންދާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު، އަހުމަދު ފައިސަލް ވެސް ވިދާޅުވީ، އެ ބަލި ވަރަށް ބާރަށް ދަނީ ފެތުރެމުން ކަމަށާއި މިހާރު އެ ބަލި ފެންނަމުންދާތާ ހަފްތާއެއް ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

ޑރ. ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އާންމުކޮށް 10 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ޖެހޭ އެ ބަލި ފެންނަން ފަށަނީ ތަފާތު ކޮށެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެ ބަލިު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެއެވެ.

އެގޮތުން އެ ބަލީގެ އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ ސްކޫލަށް ނުފޮނުވުމަށާއި ކުދިން ކުޅޭ އެއްޗެހިތައް، ދޮރުގެ އަތްގަނޑުތައް ކަހަލަ ގިނައިން އަތް ޖެހޭ ތަންތަން ރަނގަޅަށް ސާފު ކުރުމަށް ޑރ. ފައިސަލް ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފައެވެ.

ހޭންޑް ފޫޓް އެންޑް މައުތު ބަލީގެ އަލާމާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހުން އައިސް ބޮލުގައި ރިއްސުން، ކާހިތް ނުވުން، ކަރުތެރެ ފާރުވުން، އަތްތިލަ އާއި ފައި ތިލާގައި ރަތް ކުލައިގެ ބިހިތަކެއް ނެގުމަށްފަހު ފެން ފޮޅަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިއުން އަދި ވަރު ދެރަވުން ހިމެނެއެވެ.

އަދި ބަލީގެ ވަރިސް ހަށިގަނޑުގައި އަށަގަންނަތާ ތިން ދުވަހާއި ހަތް ދުވަސް ތެރޭގައި އަލާމާތްތައް ފެންނަން ފަށައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©