Sun, 23 February, 2020, 4:28 pm
އިމާރާތެއްގެ އަށް ވަނަ ބުރިން ވެއްޓި ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހަދަމުންދިޔަ އިމާރާތެއްގެ އަށް ވަނަ ބުރިން ވެއްޓުނު ބިދޭސީއަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން އެކަން ވަނީ މީޑިއާތަކަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ، މިއަދު މެންދުރު 12:00 އެހާކަންހާއިރު އުމުރުން 37 އަހަރުގެ ބަންގުލަދޭޝް ފިރިހެނަކު އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އޭނާ ގެނައި އިރުވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެތައް ތަނަކުން ބިންދައިގެން ގޮސް ނޭފަތުން ލޭވެސް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.