މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
18 September 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްގައްޔޫމް މ. އަތޮޅާއި ފ.އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މާދަމާ ފައްޓަވާނެ ކަމަށް ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއްގައި މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް ހުސައން ޝަރީފް (މުންދު) ވިދާޅުވީ މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ޔާމީން އެ ދެ އަތޮޅުގެ ނުވަ ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ގިނަ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި އެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި މެންބަރުންނާއެކު ރައީސް ޔާމީން ބައްދަލު ކުރައްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވަނީ މީގެ ދެ ހަފްތާ ކުރިންވަނީ، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއަށް ފަހު އެމަނިކުފާނު އަތޮޅު ތެރެއަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުލުގައި އދ. އަތޮޅަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފައެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކެމްޕޭން ކުރުމަށް ތިން ދުވަހަށް ކުރެއްވި އެ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ޔާމީން ވަނީ، އދ. މަހިބަދޫ، އެ އަތޮޅު ކުނބުރުދޫ އަދި ދަނގެއްޗަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.

ޕީޕީއެމްއާއި ޕީއެންސީގެ އިސް ބޭފުޅުން ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެ ދަތުރުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ނައިބް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©