Sat, 25 January, 2020, 10:54 am
ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއްގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އިބްރާހިމް ހަމީދު ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއެވެ.

އޭނާ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވަނީ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކުރުމާއި، ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން، މީގެ ތިން ދުވަސް ކުރިންނެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، އިބްރާހިމް ހަމީދުގެ މައްސަލަ ހޯމް މިނިސްޓްރީ އާއި ގުޅިގެން ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.