Sat, 6 June, 2020, 2:48 pm
ފުރަތަމަ ހަ މަސް: 401 ސައިކަލެއް ވަގަށް ނެގި، ފެނުނީ 264 ސައިކަލު!
7

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 401 ސައިކަލު ވަގަށް ނެގި ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ސައިކަލު ވަގަށް ނައިގެން އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު އެ ސައިކަލު ހޯދައިދޭން އެދި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޕޯސްޓަރާއި ވީޑިއޯ އާންމުކުރެއެވެ. އަދި ވަގަށް ނަގައިގެން ރިޕޯޓް ކުރުމުން އެ ސައިކަލެއް ހޯދަން ފުލުހުން ވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދެއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު ހާމަކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ބުނާގޮތުގައި، މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހު ވަގަށް ނައިގެން ރިޕޯޓްކުރި ސައިކަލުތަކުގެ ތެރެއިން 264 ސައިކަލެއް ވަނީ ފެނިފައެވެ. އެއީ ވަގަށް ނެގި ސައިކަލުތަކުގެ 65 ޕަސެންޓެވެ.

ނަމަވެސް އެ ސައިކަލުތައް ހޯދާފައިވަނީ ފުލުހުން ކަމެއް ނުވަތަ ސައިކަލުގެ ވެރިފަރާތުން ކަމެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން، މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހު އެންމެ ގިނައިން ވަގަށް ނަގަށް ނަގާފައިވަނީ ވޭވް ބްރޭންޑުގެ ސައިކަލުތަކެވެ. އެ ބްރޭންޑުގެ 259 ސައިކަލެއް ވަނީ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ވަގަށް ނަގައިފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ގެއްލިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ސައިކަލުތަކުގެ އަގަށް ބަލާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް 22 މިލިއަން ރުފިޔާ އެ ސައިކަލުތަކަށް އަރާ ކަމަށެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.