Sat, 6 June, 2020, 4:34 pm
އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓްގައި ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް އަންގައިފި
9

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓް ދިރާސާކޮށް ހެދި ރިޕޯޓުން، އެ ރިޕޯޓްގައި އިސްލާމް ދީނަށާއި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފެންނާތީ އެކަން ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން މިރޭ ބުނީ، އެމްޑީއެން އިން ނެރުނު “ޕްރިލިމިނަރީ އެސެސްމަންޓް އޮފް ރެޑިކަލައިޒޭޝަން އިން މޯލްޑިވްސް” ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ހެދި އިނީޝިއަލް އެސެސްމަންޓުން އެ ރިޕޯޓްގައި އިސްލާމްދީނަށް ތައުހީނު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފާޑުކިޔާފައިވާ ކަމަށާއި އިސްލާމް ދީނާއި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެކަން ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި ދަންނަވާފައިވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އިސްލާމްދީނާއި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް އެމްޑީއެންއިން ނެރުނު ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން އެ ޖަމިއްޔާއަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލައި ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނާއި ރާއްޖޭގެ ދީނީ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން ދަނީ ރިޕޯޓް ނެރެމުންނެވެ. އަދި އެކަމާ ދެކޮޅަށް ހިތްހަމަަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް އަޑު އުފުލުމަށް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ދަނީ މުޒާހަރާތައް ކުރަމުންނެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.