މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް
31 October 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ރ. ވާދޫ އާއި ނ. މަގޫދޫ އަދި އެ އަތޮޅު ލަންދޫގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ ބިންގާ މިއަދު އަޅައިފިއެވެ.

މި ތިން ރަށުގައި ވަކިވަކިން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިސްކިތްތަކުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރެވެ.

މި ތިން މިސްކިތުގެ ތެރެއިން ވާދޫގައި އިމާރާތްކުރާ 300 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތަކީ މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އެސްކޮން ބިލްޑާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރި މަސައްކަތެކެވެ. ފަސް މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާގޮތަށް އެކުންފުންޏާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ 4.4 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށެވެ.

މަގޫދޫގައި ވެސް ސަރުކާރުން އަޅަން ނިންމާފައިވަނީ 300 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހު ހައިމަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަމަކަށް ކިޔާ އެ ކުންފުންޏާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ ހަވާލުކުރީ 4.2 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ފަސް މަހާއި 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

ސަރުކާރުން ލަންދޫގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ މެރިސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަކާއެވެ. މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އެ ކުންފުންޏާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ ހަތް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

ޖުމްލަ 4.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ހަދާ މި މިސްކިތަކީ ޖުމްލަ 500 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެކެވެ.

ތިން ރަށެއްގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތްތަކުގެ ބިންގާ މިއަދު އަޅާފައިވާއިރު، މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ ބިންގާ ވެސް ވަނީ އަޅައިފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©