.
28 November 2019
މަޤްބޫލު ޙަބަރު

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ޝަރީޢަތުން ނިންމައިފިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މަށްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ މައްސަލަ ނިންމުމަށް މިއަދު ކުރިމިނަލްކޯޓްގައި ޝަރީއަތުގައި ރައީސްޔާމީންގެ މަށްޗަށް މަނީލޯންޑްރިންގ ގެ ކުއްސާބިތުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަސް ގާޒީން އިއްތިފާގުންނެވެ.

ރައީސް ޔާމިންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ފައިސާ ކަމަށް ތުހްމަތު ކުރެވޭ ފައިސާ އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަފުޅު އެކައުންޓަށް ޖަމާވެފައިވަނިކޮށް އެ ފައިސާ އިންވެސްޓުކޮށް އަދި އޭގެ އަސްލު އޮޅުވާލުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހްމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައިގައެވެ.

ރައީސް ޔާމިންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރައިންގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ މަނީ ލޯންޑްރިންނާއި ޓެރަރިޒަމްއަށް ފައިނޭސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ހަވާލާދީ އެ މާއްދާގެ ށ ދަށުނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

haftha.mv ©