Tue, 21 January, 2020, 7:34 am
ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު މަރާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު މަރާލައިފިއެވެ.

އާސަންދައިގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ، ކަރާއި އަތަށް ފުން ޒަހަމްތަކެއް ކޮށްފައިވާ 59 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް މިރޭ 9:22 ހާއިރު ގެނައި ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ މިހާރު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލު ވިދާޅުވިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، މިރޭ މަރާލާފައިވަނީ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެކެވެ. އަދި އޭނާއަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ ގުރޫޕް ހަދާފައި އައި ބައެއް ކަމަށްވެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، ހުޅުމާލެ ހިތިމަގުގައި ޒަހަމްތަކަކާއެކު މީހަކު ވެއްޓިފައި އޮތް ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް މިރޭ 9:07 އެހާކަންހާއިރު ލިބުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް މިރޭ 9:50 މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އަދި އެ މައްސަލަ މިހާރު ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.