Thu, 23 January, 2020, 7:12 am
ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ކްރިކެޓް ކޯޗުގެ މައްޗަށް ނުވަ ދައުވާއެއް އުފުލައިފި

ކޯޗު ކޮސްދިން ކުދިންތަކަކާމެދު ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގި މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ގައުމީ ކުރިކެޓް ޓީމުގެ ކޯޗު އާސިފް ޚާންގެ މައްޗަށް ނުވަ ދައުވާއެއް އުފުލައިފިއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނީ،‏ ސައުތު އެފްރިކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ މުޙައްމަދު އާސިފް އަމީން ހާން، އޭނާ ކޯޗު ކޮށްދިން ކުދިންތަކަކާމެދު ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގި މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ނުވަ ދައުވާއެއް ކުރުމަށް މިއަދު ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަށާރަ އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނާއި އަދި 18 އަހަރުން މަތީގެ އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އާސިފް، ފުރަތަމަ ހައްޔަރުކުރީ ރާއްޖެއިން ފުރަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ހުއްޓައި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ނަމަވެސް އޭނާ ހައްޔަރުކުރިތާ 24 ގަޑިއިރު ހަމަވުމުން ބަންދުން ދޫކޮށްލަން ކުރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކުރިއެވެ. ގާނޫނު އަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުން މީހަކު ހައްޔަރުކުރާތާ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ.

އޭނާ ދޫވި ނަމަވެސް، އޭރު އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައި ފުރުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. އަދި ފަހުން ހައިކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެ އާސިފް ހައްޔަރުކުރިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޒުވާން ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިންނަށް އާސިފް ވަނީ އެކި ފަހަރު މަތިން ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާއަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅައި ރާއްޖެއިން ފުރުވާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރިކެޓް ބޯޑަށް ވެސް ކުރިއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.