Thu, 23 January, 2020, 8:05 am
ހަޔާތުގެ އާ ބައިވެރިޔާއާއެކު ކަކާ ހަނީމޫނަށް ރާއްޖެއަށް

ބްރެޒިލާއި އޭސީ މިލާނުގެ ލެޖެންޑް ކަކާ، އޭނާގެ ހަޔާތުގެ އާ ބައިވެރިޔާއާއެކު ހަނީމޫނަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

ބްރެޒިލްގެ މޮޑެލް ކެރޯލް ޑިއާސް، 25، އާ އުމުރުން 37 އަހަރުގެ ކަކާ ކައިވެނިކުރީ ބްރެޒިލްގެ ބާހިއާގައި އޮންނަ ލަގްޒަރީ ރިސޯޓެއްގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. ކެރޯލްއާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭކަން ކަކާ ހާމަކުރީ 2016 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

މިއީ ކަކާ ކުރި ދެވަނަ ކައިވެންޏެވެ. އޭނާ ފުރަތަމަ ކައިވެންޏެއް ކޮށްފައިވަނީ ކުޑައިރުގެ ލޯބިވެރިޔާ ކެރަލޯން ޗެލިކޯއާ 2005 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ނަމަވެސް ދެމީހުންގެ ކައިވެނި 10 އަހަރު ފަހުން 2015 ވަނަ އަހަރު ރޫޅިގެން ދިޔައެވެ. އަދި އެ ކައިވެންޏަށް ދެ ކުދިން ލިބިފައިވެއެވެ. އެއީ އުމުރުން 11 އަހަރުގެ ލޫކާ އަދި އަށް އަހަރުގެ އިސަބެއްލާއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، ހަނީމޫނަށް ކަކާ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ ދ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ފަސް ތަރީގެ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ ދަ ސެއިންޓް ރެޖިސް ވޮއްމުލި ރިސޯޓަށެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ސައޮ ޕޯލޯ އިން ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ފެށި ކަކާ 2003 ގައި އޭސީ މިލާނަށް ގެންދިޔައެވެ. އަދި އެ ޓީމުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި 2003 އަދި 2007 ވަނަ އަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އުފުލާލިއެވެ. މިލާނުން 2007 ވަނަ އަހަރު މުބަރާތް ކާމިޔާބުކުރިއިރު ދެއްކި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމުގެ ސަބަބުން އެ އަހަރު ބެލޮންޑިއާ އެވޯޑް ހޯދީ ވެސް ކަކާއެވެ.

އޭސީ މިލާނަށްފަހު 2009 ވަނަ އަހަރު ބޮޑު އަގުގައި ކަކާ ބަދަލުވީ ރެއާލް މެޑްރިޑަށެވެ. ނަމަވެސް އަނިޔާ އާއި އެހެނިހެން މައްސަލަތަކާ ހެދި ކުރީގެ ކުޅުން އެކުލަބާއެކު އޭނާއަށް ދެއްކިފައެއް ނުވެއެވެ. އެ ކްލަބުގައި ހަތަރު އަހަރު ހޭދަކުރުމަށް ފަހު އެނބުރި މިލާނަށް އައިސް އެއް ސީޒަން ކުޅުނެވެ. އެއަށް ފަހު ބަދަލުވީ އެމެރިކާ ލީގަށެވެ.

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން 2017 ގައި ކަކާ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލިކަން އިއުލާން ކުރިއިރު އޭނާވަނީ ބްރެޒިލް ގައުމީ ޓީމަށް 2002 އިން 2016 އަށް 92 މެޗު ކުޅެދީ އެ ޓީމާއެކު 2002 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި 2005 އަދި 2009 ވަނަ އަހަރު ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕް ހާސިލުކޮށްފައެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.