Thu, 23 January, 2020, 7:37 am
ލަންކާގެ ރައީސް ގޯތާބަޔަ އަދި ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދައާ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ހިޒް އެކްސެލެންސީ ގޯތާބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ އާއި އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސައާ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ލަންކާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ކޮޅުނބުގައި ވަކިވަކިން ބޭއްވެވި މި ބައްދަލު ކުރެއްވުންތަކުގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ ލަންކާގެ ރައީސް އަދި ބޮޑުވަޒީރުގެ އިތުރުން ހާރިޖީ ވަޒީރު ދިނޭޝް ގުނަވަރުދަނައާ ވެސް ބައްދަލު ކުރައްވައިފައެވެ.

ރައީސް ގޯތާބަޔަ އަދި ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދާއެކު ޝާހިދު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ފަރާތްޕުޅުން އެ ދެބޭފުޅުންނަށާއި ލަންކާގެ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އެދުންތައް މިނިސްޓަރު އަރިސްކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ރާއްޖެ އާއި ސްރީލަންކާއާ ދެމެދު އޮތް ޒަމާންވީ ގާތް ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، ބަދަހިކުރުމަށް ލަންކާ ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން ދެބޭފުޅުންނަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އެރުވިއެވެ.

ފޮރިން ރިލޭޝަންސް މިނިސްޓަރާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ މިނިސްޓަރު ގުނަވަރުދަނަ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފައެވެ.

އަދި ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ދާއިރާއިންނާއި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުން ދެގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައި، ދެގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރު ހަރުފަތަށް ކުރިއަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް ދެ ބޭފުޅުން އެއްބަސްވެވަޑައިގަތެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުތަކުގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ އަރިހުގައި ރާއްޖެއިން ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އުމަރު އަބްދުއްރައްޒާގާއި ލަންކާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް އޮފް މިޝަން ހަދީޖާ ނަޖީހާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.