Thu, 23 January, 2020, 8:12 am
ގިރިފުށީގައި ކުރިއަށްދާ ގައުމީ ކެޑޭޓް ކޭމްޕަށް ރައީސް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ގައުމީ ކެޑޭޓް ކޯގެ ސުޕްރީމް ކޮމާންޑަރު އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ގިރިފުށީގައި ކުރިއަށްދާ ގައުމީ ކެޑޭޓް ކޭމްޕަށް މިއަދު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މި ޒިޔާރަތުގައި ކޭމްޕު ކުރިއަށްދާގޮތް ބައްލަވާލައްވައި، ކޭމްޕުގެ ތެރެއިން ކެޑޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ބައެއް ކުލާސްތައް ބައްލަވާލެއްވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ މި ޒިޔާރަތުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ އާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީގެ އިތުރުން ޗީފް އޮފް ސްޓާފު އަލީ ޒާހިރާއި މޭޖާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތެވެ.

މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިރިފުށި ޓްރެއިނިން ސެންޓަރުގައި ކުރިއަށްދާ މިއަހަރުގެ ގައުމީ ކެޑޭޓް ކޭމްޕުގައި 32 ސުކޫލަކުން 118 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން އިންޓަނޭޝަނަލް ކެޑޭޓް އެކްސްޗޭޖް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މިއަހަރުގެ ކޭމްޕުގައި ހަތަރު ގައުމަކުން 16 ކެޑޭޓުންނާއި ހަތަރު އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެއެވެ. އެއީ ބަންގުލަދޭޝް، އިންޑިއާ، ސްރީލަންކާ އަދި ނޭޕާލެވެ.

މިއަހަރުގެ ކޭމްޕު ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.