Thu, 23 January, 2020, 7:07 am
ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

އދ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ހުވަހެންދޫ ނަމަކަށް ކިޔާ ރަށުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ލިލީ ބީޗު ރިސޯޓުން ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސްއުޅެނިކޮށް ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މިއަދު ހަވީރު 4:15 އެހާކަންހާއިރު ލިލީ ބީޗު ރިސޯޓު އެންޑް ސްޕާ އިން ޗައިނާގެ އުމުރުން 74 އަހަރުގެ ޓޫރިސްޓަކު ސްނޯކްލިންއަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން މަހިބަދޫ އަށް ގެންދިޔަކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ލިބުނު ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެ މީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު ވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އެ މައްސަލަ ފުލުހުން މިހާރު ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ސްނޯކްލިން އާއި ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅޭ ޓޫރިސްޓުން ގެއްލި ނުވަތަ ގެނބިގެން ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް ހިނގުން އިތުރުވެފައިވާއިރު، މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ވެސް ތިން ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވެފައިވެއެވެ.

އަދި މިދިޔަ އަހަރު ހިނގި އެކި ހާދިސާތަކުގައި އެކަނި ވެސް 39 ޓޫރިސްޓަކު ރާއްޖޭގައި ގެނބިގެން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.