Sun, 26 January, 2020, 11:29 am
އިންޑިއާގެ ލޮކް ސަބާއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި

އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގެ ކަމަށްވާ ލޮކް ސަބާ އާއެކު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފިއެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މި އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރަން ފެނޭތޯ ބެލުމަށް ނެގި ވޯޓުގައި އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރަން 68 މެންބަރަކު ވޯޓު ދެއްވިއެވެ. ވަކިކޮޅަކަށް ޖެހިވަޑައި ނުގެން އެއް މެންބަރަކު ވޯޓު ދެއްވިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ތިރިގި، ލޮކް ސަބާއާ އެކުގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާން ކުރެއްވީ މިއަދު ބޭއްވި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ފަހު ދައުރުގެ އެންމެ ފަހު ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ. ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާގެ ލޮކް ސަބާ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ދެމެދު އެ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކުރާނީ، މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލު ކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް މިމަހުގެ ނުވަޔަކުން 13 އަށް އިންޑިއާއަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެ އެއްބަސްވުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ދެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދެ ފަރާތުން ވެސް ބަރުލަމާނީ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބާރުއަޅާ، ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮތް ޒަމާންވީ އެކުވެރިކަމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.