Fri, 28 February, 2020, 5:34 pm
ރައުދާގެ މަރު ތަހުގީގު ކުރި ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ދައްކާ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި

ބަންގްލަދޭޝްގައި ތައުލީމު ހާސިލު ކުރަނިކޮށް މަރުވި ރައުދާ އާތިފްގެ މަރު ތަހުގީގު ކުރި ފުލުހުނާ ގުޅިގެން ދައްކަމުން ގެންދާ ވާހަކަތައް ފުލުހުން ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ ވަޓްސްއަޕް ގްރޫޕުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެމުން ފުލުހުން ބުނީ ރައުދާގެ މަރުގެ މައްސަލައަކީ ބަންގްލަދޭޝް ޕޮލިސްގެ ފަރާތުންނާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ފަރާތުނާއި އަދި ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކާއި، ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ވަކިވަކިން ތަހުގީގު ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ތިން ފަރާތުން ކުރި ތަހުގީގުގައި ވެސް އާދެވިފައި ވަނީ އެއް ނިންމުމަކަށް ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެހެންކަމުން އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ހިންގުމުގައި އުޅުނު ފަރާތްތަކާއި އަދި އެ ތަހުގީގު ކުރި ގޮތާ ބެހޭގޮތުން މީޑިއާގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުން ދާ ވާހަކަތަކަކީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއްގެ މައްޗަށް ބުރަވެ ދައްކާ ވާހަތަކެއް ނޫންކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން މިފަދައިން ބުނެފައިވަނީ ރައުދާގެ ބައްޕަ ޑރ.މުހައްމަދު އާތިފް އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ރިޔާޒަށް ތުހުމަތުތަކެއް މީޑިއާތަކުގައި ކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ. ރައުދާގެ ބައްޕަ އޭނާގެ ފޭސްބުކްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އޭސީޕީ ރިޔާޒު ރައުދާ އާތިފްގެ މަންމައަށް ޕޮލިސް ހެޑްކުއާޓަރުގައި ބިރުދެއްކި ކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ. ރައުދާގެ މަރުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް އެދި ރައުދާގެ މަންމައަށް ބިރުދެއްކި ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އުފައްދަވާފައިވާ، މަރު ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ ރައުދާ އާތިފް މަރުވީ އަމިއްލަ އަށް ދަންޖެހިގެން ކަމަށެވެ. ރައުދާ ދަންޖެހި މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނީ އޭނާ ބަންގްލަދޭޝްގައި ކިޔަވަން އުޅުނު ކޮލެޖްގެ ނިދާ ކޮޓަރި ތެރެއިންނެވެ.

Leave a comment

Your email address will not be published.